• Taith Tra Bo Dau i'r Wladfa

Ni all y tîm yn swyddfa Teithiau Tango aros i rannu ‘r newyddion cyffrous am un o'n teithiau arbennig i Batagonia'r flwyddyn nesaf gyda'r deuawd Cymreig enwog - Tra Bo Dau!


Ar y daith fythgofiadwy hon cewch siawns nid yn unig i fwynhau'r cyngherddau a gweithgareddau cymdeithasol ynghyd cwmni Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies, ond i hefyd cefnogi’r ysgolion Gymraeg yn Y Wladfa.

Fydd y daith gyffrous yma yn gweld y ddau denor enwog yn cael eu hymuno â nifer o artistiaid lleol, gan gynnwys y cerddor enwog ym Mhatagonia, Alejandro Jones. 


Bydd y daith 16 diwrnod hon ym mis Tachwedd 2019 yn gyfle bythgofiadwy i fwynhau cyngherddau ar draws Y Wladfa. Ond os nad oedd hynny'n ddigon, cewch gyfle i gwrdd ag i dreulio amser gyda'r bobl leol a phrofi'r gorau o'r hyn sydd gan Y Wladfa i'w gynnig - golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld â'r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.


I ymuno â'r daith unigryw hon, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

We can’t contain our excitement here in the Teithiau Tango office for one of our special trips to Patagonia next year with the renowned Welsh duo - Tra Bo Dau!


On this once in a lifetime tour you will not only enjoy the numerous concerts and social activities in the company of Rhys Meirion and Aled Wyn Davies, but you will also be supporting the Welsh schools in this unique region of Argentina.

Embark on the experience of a lifetime along with these two famous Welsh tenors who will be joined by numerous local artists, to include singing gaucho Alejandro Jones.  This 16-day tour in November 2019 will be an unforgettable opportunity to enjoy concerts set across Welsh Patagonia! And if that wasn’t enough, you will get the opportunity to meet and spend time with the locals and  experience the best of what the region has to offer – stunning views, incredible wildlife and visits to the most important historical locations. 


To join us on this epic tour please get in touch for further details.Taith Nesaf / Next Departure:  
12 - 28 Tachwedd  / November2019

Hyd / Duration:  17 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
​Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here