• Taith Sgïo'r Wladfa
    ​Patagonia Skiing Tour

Y cyntaf o'r teithiau cwbl newydd ar gyfer 2019 - ac un rydym yn gyffrous iawn amdano gan fod ni’n dwlu ar sgïo!


Mae ein taith "Sgïo yn yr Andes" yn cyfuno'r holl gyfleoedd anhygoel i brofi diwylliant y Gymry ym Mhatagonia yr ydym yn ei gynnig ar ein teithiau grŵp arferol, gyda’r cyfle i sgïo yn fynyddoedd anhygoel yr Andes! Mae'r Andes yn fynyddoedd sy’n ymestyn trwy galon de America. Mae ei thirwedd amrywiol yn cynnwys rhewlifoedd, llosgfynyddoedd, glaswelltir, anialwch, llynnoedd, coedwigoedd ac, wrth gwrs, cyfleoedd sgïo gwych!

The first of our completely new tours for 2019 – and being huge skiing fans, one we can’t contain our excitement for! 

Our “Skiing in the Andes” tour combines all the incredible opportunities to experience the Welsh culture in Patagonia that we offer on our usual group tours, while also including the chance to ski in the fantastic Andes mountain range! The Andes is one of the world's longest mountain ranges and is at the very heart of South America. Its varied terrain has glaciers, volcanoes, grassland, desert, lakes, forest and, of course, fabulous skiing opportunities!

Taith Nesaf / Next Departure:   
Awst / August 2019

Hyd / Duration:  14 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here