• Taith Amaethyddol Patagonia
    ​Patagonian Agri Tour

Ystyrier cig eidion yr Ariannin gyda’r gorau yn y byd, a phwy sy'n well na Alejandro Jones o Drevelin i ddangos bywyd amaethyddol ynghyd â diwylliant y Gymry ym Mhatagonia. Yn ystod y daith amaethyddiaeth arbenigol hon, byddwch chi'n dysgu popeth am y prosesau sy'n gwneud y gwartheg hyn yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd ar y blaned!


Yn ystod y daith hon, byddwn yn ymweld ag amrywiaeth o wahanol ffermydd ledled Patagonia a'r Ariannin ac yn cwrdd â ffermwyr lleol wrth ddysgu am eu ffyrdd unigryw o ffermio.

The beef from Argentina is often considered some of the best in the world, and who better than Alejandro Jones from Trevelin to show you the farm life combined with the welsh culture in Patagonia. During our specialist agriculture tour, you will learn all about the processes that make these cattle one of the most sought after on the planet!

During this trip, we will visit all different types of farms throughout Patagonia and Argentina and meet local farmers while learning about their unique way of working!Taith Nesaf / Next Departure:  
Medi / September  - Hydref / October 2019

Hyd / Duration:  15 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
​Gaiman, Esquel, Trevelin