• Taith Eisteddfod y Wladfa
    ​Chubut Eisteddfod Tour

Teithiwch i'r Wlafa yn ystod y gaeaf nesaf a mwynhewch ddiwrnodau cynnes, treftadaeth groesawgar Gymreig a rhywbeth y bydd pob person Cymraeg yn ei adnabod - Eisteddfod! Wedi'i chynnal yn ninas Trelew, mae hon yn Eisteddfod gydag elfen Lladin ac mae'n rhywbeth mae'n rhaid ei weld a’i phrofi.

Yn ogystal â hyn, mae’r daith hefyd yn cynnwys y rhaeadrau mawreddog Iguazú. Wedi'i leoli ar ffin Gogledd Ariannin gyda Brasil a Paraguay, mae'r rhaeadrau ysbrydoledig Iguaz yn un o’r Saith Rhyfeddod Naturiol y Byd, atgofion y byddwch yn ei thrysori am byth!

Travel to Welsh Patagonia next winter and enjoy warm days, a welcoming Welsh heritage and something every Welsh person will recognise – an Eisteddfod! Hosted in the city of Trelew, this is an Eisteddfod with a Latin twist and is something that has to be seen to be believed. 

Not just that, but this tour also includes the journey to the majestic Iguazú Water Falls. Located on the Northern Argentine border with Brazil and Paraguay, the awe-inspiring Iguazú Waterfalls is one of the Seven Natural Wonders of the World and a memory you will keep forever!

Taith Nesaf / Next Departure:  
Hydref / October 2019

Hyd / Duration:  18 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
​Gaiman, Esquel, Trevelin, Iguazu