• Taith Eisteddfod y Wladfa
    ​Chubut Eisteddfod Tour

Teithiwch i'r Wlafa yn ystod y gaeaf nesaf a mwynhewch ddiwrnodau cynnes, treftadaeth groesawgar Gymreig a rhywbeth y bydd pob person Cymraeg yn ei adnabod - Eisteddfod! Wedi'i chynnal yn ninas Trelew, mae hon yn Eisteddfod gydag elfen Lladin ac mae'n rhywbeth mae'n rhaid ei weld a’i phrofi.


Travel to Welsh Patagonia next winter and enjoy warm days, a welcoming Welsh heritage and something every Welsh person will recognise – an Eisteddfod! Hosted in the city of Trelew, this is an Eisteddfod with a Latin twist and is something that has to be seen to be believed. 


Taith Nesaf / Next Departure:  
Hydref / October 2019

Hyd / Duration:  16 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
​Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here