• Taith y Pasg - LLAWN
    Easter Tour - FULL

Mae ein taith arwyddocaol "Pasg ym Mhatagonia" yn rhoi cyfle i chi ymweld â dwy ochr y Paith yn y Wladfa, gan ddechrau yn Nyffryn Chubut yn nhref Gaiman, lle ymgartrefodd y Cymry ar lan Afon Chubut, ac yn dod i ben yn Gwm Hyfryd, sydd wedi ei leoli yn mynyddoedd anhygoel yr Andes.

Treuliwch amser yng ngwarchodfa pengwiniaid Punta Tombo; ymwelwch ag hen adeiladau sydd yn rhan bwysig o hanes y Wladfa; teithiwch i Barc Cenedlaethol Los Alerces a mwynhewch yr adeiladau hanesyddol a modern sydd i weld yn nhref Esquel a phentref hanesyddol Trevelin.

Our classic “Easter in Patagonia” tour allows you the chance to visit both sides of the Paith in Welsh Patagonia, beginning in the Chubut Valley in the town of Gaiman, one of the Welsh settlements on the banks of the Chubut River and ending in Cwm Hyfryd, nestled in the epic Andes mountain range.

Spend time at the penguin reserve of Punta Tombo; visit older buildings that played a significant role in Y Wladfa’s history; journey to the Los Alerces National Park and the older and more modern buildings in the town of Esquel as well as the significant village of Trevelin.


Taith Nesaf / Next Departure:   Ebrill/April 2019

Hyd / Duration:  15 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew,  Gaiman, Esquel, Trevelin