• Dewch i Weld y Wladfa
    ​Visit Welsh Patagonia

    Ein Teithiau | View all tours

Teithiau i'r Wladfa | Welsh Patagonia Tours

Mae Teithiau Tango wedi bod wrthi’n gweithio'n galed i adeiladu teithiau newydd a chyffrous ar gyfer 2019, ac rydym wrth ein boddau i rannu nhw gyda chi! 


Mae holl deithiau ni i’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn deithiau grwpiau bach, preifat, o ddim mwy na 16 o bobl. Mae'r holl weithgareddau wedi'u trefnu'n arbennig gan bobl leol ar gyfer ein grwpiau, a chewch gyfle i gwrdd â chymdeithasu gyda’n ffrindiau yn y Wladfa; i siarad, a hyd yn oed canu gyda nhw yn y Gymraeg! 

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n siarad Cymraeg neu yn ddysgu’r iaith, oherwydd mae ein holl deithiau yn cael eu harwain gan arweinwyr cyfeillgar a gwybodus sy'n rhugl yn y Saesneg, y Gymraeg a'r Sbaeneg a fyddwn ar gael i'ch helpu gyda phopeth
Teithiau Tango have been working hard at building new and exciting tours for 2019, and we are thrilled to be able to finally share them with you!


All of our tours to Patagonia are private, small group tours of no more than 16 people. All the activities are specially organised by locals for our groups and you will have the chance to meet and socialise with the Patagonians of Welsh descent; speak, and even sing with them in Welsh!

If you don’t speak Welsh or you are learning, please don’t worry because all our tours are guided by friendly and knowledgeable group leaders fluent in English, Welsh and Spanish who will be available to help you with everything.

Rhywbeth i rannu!...  Something to share!...

"Mae Huw Edwards yn cyflawni breuddwyd gydol oes i ymweld â'r Wladfa ym Mhatagonia, a'r ymgais unigryw i warchod diwylliant Cymru  yng  ngymuned Cymreig  yn un o'r llefydd mwyaf anghysbell ac anhyblyg y byd. Cant a hanner o flynyddoedd ar ôl i'r arloeswyr cyntaf gyrraedd, mae Huw yn cwrdd â'u disgynyddion ac yn gofyn beth sy'n weddill o'r diwylliant y cyndeidiau am ei ddiogelu. "

- BBC One

"Huw Edwards fulfils a lifelong dream to explore Patagonia, and the unique attempt to preserve Welsh culture by isolating a Welsh community in one of the most remote and inhospitable places on earth.  A hundred and fifty years after the pioneers arrived, Huw meets their descendants and asks what remains of the culture the forefathers wanted to safeguard."

    - BBC One

​EIN TEITHIAU NESAF I'R WLADFA
OUR NEXT DEPARTURES TO WELSH PATAGONIA

Taith y Pasg 2020
Easter Tour 2020

Taith Nesaf / Next Departure:   
Ebrill 2020 / April 2020

Hyd / Duration:  15 Diwrnod /  Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here
Tudalen y Daith | Tour Page

Eisteddfod Trevelin
Trevelin Eisteddfod 

Taith Nesaf / Next Departure:   
Diwedd Ebrill 2020 / End of April 2020

Hyd / Duration:  15 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here
Tudalen y Daith | Tour Page

Taith Amaeth y Wladfa
Patagonia Agri Tour

Taith Nesaf / Next Departure: 
​Medi / Sept 2020

Hyd / Duration:  15 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here
Tudalen y Daith | Tour Page

Taith Eisteddfod y Wladfa
​Chubut Eisteddfod Tour

Taith Nesaf / Next Departure:   
Teithiau Preifat yn unig ar gael / 
​Private tours only available

Hyd / Duration:  16 Diwrnod / Days

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here
Tudalen y Daith | Tour Page

Taith Tra Bo Dau
​Tra Bo Dau Tour

LLAWN
​FULL

Taith Arbennig 2019 / 2019 Special Tour
​13 - 28 Tachwedd / November 2019

Hyd / Duration:  17 Diwrnod / Days

Pris / Price:  £4985 (Cynnig Cynnar / Earlybird)
​                   £5200 (Pris Llawn / Full Price )

Uchafbwyntiau / Highlights:  
Buenos Aires, Puerto Madryn, Trelew, 
Gaiman, Esquel, Trevelin

Ymholwch Yma | Enquire Here
Tudalen y Daith | Tour Page