Taith Pen-blwydd Trevelin

Bydd ein teithlen newydd a chyffrous ar gyfer ein Taith Pen-blwydd Trevelin yn cael ei gyhoeddi yn fuan iawn! Gallwch gadw eich lle ar y daith yma neu unrhyw un o'n teithiau am ddim ond £ 100 (yn llawn ad-daladwy). Oherwydd ein polisi o gadw ein teithiau i uchafswm o 16 o bobl mi fydd hyn yn gwarantu eich lle ar y daith.

Mae hi’n amser cyffrous yma yn Teithiau Tango! Ar ôl bron i ddeng mlynedd o drefnu teithiau o ansawdd i grwpiau ac i unigolion i’r Wladfa y rydym yn y broses o adfywio ein teithiau i sicrhau bod pob profiad mor wirioneddol unigryw ac arbennig fel y Wladfa ei hun! Ein bwriad yw rhoi'r profiad gorau bosib i’n cwsmeriaid yn y rhan rhyfeddol yma o’r byd!

Ein nod yw chwistrellu rhywfaint o fywyd newydd i mewn i'n teithiau, gan ganolbwyntio ar ddilyn hanes y Cymry yn y Wladfa yn ogystal dysgu'r ffordd o fyw yn y rhanbarth heddiw, dros 150 mlynedd ar ôl i’r ymsefydlwyr gwreiddiol lanio yn Chubut. Bydd pob un o'n teithiau yn rhoi cyfle i gwrdd â theithwyr anian, yn ogystal â llawer o'n cyfeillion ym Mhatagonia.

Mae staff Teithiau Tango wedi treulio'r misoedd diwethaf yn canolbwyntio ar ddatblygu’n teithiau i’r Wladfa wrth weithio gydag arbenigwyr lleol a phartneriaid yn y Wladfa yn ogystal â rhai pobl arbennig yma yng Nghymru! Bydd yr unigolion hyn yn ffurfio ein tîm newydd o arweinwyr teithiau. Maen nhw i gyd mor gynhyrfus â ni am hyn!

Dim yn hir i fynd nawr ... Ni allwn aros i gyhoeddi ein pecynnau anhygoel newydd, ein harweinwyr taith a llawer mwy dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf! Ac rydym yn sicr bydd yna hefyd ambell i beth annisgwyl ar hyd y ffordd! Cadwch mewn cysylltiad i glywed mwy!

Nodwch: Bydd ein teithlenni newydd a chyffrous yn cael eu cyhoeddi yn fuan iawn! Erbyn hyn, gallwch archebu eich lle unrhyw un o'n teithiau am ddim ond £100 (yn llawn ad-daladwy). Oherwydd ein polisi o gadw ein teithiau i uchafswm o 16 o bobl mi fydd hyn yn gwarantu eich lle ar y daith.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld â'r Wladfa gyda ni, cysylltwch â ni trwy e-bostio post@teithiautango.co.uk neu drwy ein ffonio ar 01970 631737. Edrychwn ymlaen at glywed gennych ac edrychwn ymlaen hyd yn oed mwy i'ch croesawu ar un o'n teithiau i’r Wladfa.

Estyniadau

Gall estyniad i un o'n teithiau i'r Wladfa fod mor syml ‚ noswaith neu ddwy yn Rio de Janeiro ar y ffordd arfer hyd at daith o amgylch De America i gyd. Cysylltwch ‚ ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

Atol-logo.png

Archebwch gyda Hyder

Mae Teithiau Tango yn gwmni wedi ei fondio gyda trwydded ATOL (Rhif y Drwydded: 10002). Sicrhewch, os ydych yn archebu taith i Batagonia neu unrhyw le arall yn y byd y mae eich cwmni gwyliau yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol angenrheidiol. Dylech bob amser ofyn ynghylch trwyddedau ac yswiriant os ydych yn ansicr. Mae hefyd yn ddoeth i dalu eich cwmni gwyliau yn y wlad yr ydych yn byw. Os prynu o dramor rydym yn argymell defnyddio cerdyn credyd i dalu am eich taith oherwydd y diogelwch ychwanegol y mae'n ei roi i chi. Gwiriwch ein trwydded ATOL drwy glicio yma

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016