Taith Gŵyl y Glaniad

Bydd ein teithlen newydd a chyffrous ar gyfer taith Gŵyl y Glaniad yn cael ei gyhoeddi yn fuan iawn! Gallwch gadw eich lle ar y daith yma neu unrhyw un o'n teithiau am ddim ond £ 100 (yn llawn ad-daladwy). Oherwydd ein polisi o gadw ein teithiau i uchafswm o 16 o bobl mi fydd hyn yn gwarantu eich lle ar y daith.

Mae hi’n amser cyffrous yma yn Teithiau Tango! Ar ôl bron i ddeng mlynedd o drefnu teithiau o ansawdd i grwpiau ac i unigolion i’r Wladfa y rydym yn y broses o adfywio ein teithiau i sicrhau bod pob profiad mor wirioneddol unigryw ac arbennig fel y Wladfa ei hun! Ein bwriad yw rhoi'r profiad gorau bosib i’n cwsmeriaid yn y rhan rhyfeddol yma o’r byd!

Ein nod yw chwistrellu rhywfaint o fywyd newydd i mewn i'n teithiau, gan ganolbwyntio ar ddilyn hanes y Cymry yn y Wladfa yn ogystal dysgu'r ffordd o fyw yn y rhanbarth heddiw, dros 150 mlynedd ar ôl i’r ymsefydlwyr gwreiddiol lanio yn Chubut. Bydd pob un o'n teithiau yn rhoi cyfle i gwrdd â theithwyr anian, yn ogystal â llawer o'n cyfeillion ym Mhatagonia.

Mae staff Teithiau Tango wedi treulio'r misoedd diwethaf yn canolbwyntio ar ddatblygu’n teithiau i’r Wladfa wrth weithio gydag arbenigwyr lleol a phartneriaid yn y Wladfa yn ogystal â rhai pobl arbennig yma yng Nghymru! Bydd yr unigolion hyn yn ffurfio ein tîm newydd o arweinwyr teithiau. Maen nhw i gyd mor gynhyrfus â ni am hyn!

Dim yn hir i fynd nawr ... Ni allwn aros i gyhoeddi ein pecynnau anhygoel newydd, ein harweinwyr taith a llawer mwy dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf! Ac rydym yn sicr bydd yna hefyd ambell i beth annisgwyl ar hyd y ffordd! Cadwch mewn cysylltiad i glywed mwy!

Nodwch: Bydd ein teithlenni newydd a chyffrous yn cael eu cyhoeddi yn fuan iawn! Erbyn hyn, gallwch archebu eich lle unrhyw un o'n teithiau am ddim ond £100 (yn llawn ad-daladwy). Oherwydd ein polisi o gadw ein teithiau i uchafswm o 16 o bobl mi fydd hyn yn gwarantu eich lle ar y daith.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld â'r Wladfa gyda ni, cysylltwch â ni trwy e-bostio post@teithiautango.co.uk neu drwy ein ffonio ar 01970 631737. Edrychwn ymlaen at glywed gennych ac edrychwn ymlaen hyd yn oed mwy i'ch croesawu ar un o'n teithiau i’r Wladfa.

Estyniadau i’ch taith

Gall estyniad i’ch taith i’r Wladfa olygu noson neu ddwy yn Rio de Janeiro ar eich ffordd adre neu daith o amgylch America Ladin cyfan.  Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

Atol-logo.png

Archebwch gyda Hyder

Mae Teithiau Tango yn gwmni wedi ei fondio gyda trwydded ATOL (Rhif y Drwydded: 10002). Sicrhewch, os ydych yn archebu taith i Batagonia neu unrhyw le arall yn y byd y mae eich cwmni gwyliau yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol angenrheidiol. Dylech bob amser ofyn ynghylch trwyddedau ac yswiriant os ydych yn ansicr. Mae hefyd yn ddoeth i dalu eich cwmni gwyliau yn y wlad yr ydych yn byw. Os prynu o dramor rydym yn argymell defnyddio cerdyn credyd i dalu am eich taith oherwydd y diogelwch ychwanegol y mae'n ei roi i chi. Gwiriwch ein trwydded ATOL drwy glicio yma

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016