Taith Eisteddfod y Wladfa

Mae’r eira yn dal ei afael ar gopaon y mynyddoedd, a’r cyfuniad o ddŵr tawdd o’r rhewlifoedd a glaw’r gwanwyn yn cynorthwyo i droi’r tirwedd yn wyrdd cyfoethog.

Yr adeg hon o’r flwyddyn gwelir un o’r gŵyliau pwysicaf yn nyddiadur y Wladfa, ynghyd a phresenoldeb arwyddocaol morfilod y ‘Southern Right’, y morloi mawr a’r pengwyniaid ar arfordir yr Iwerydd.

Eisteddfod y Wladfa yw yr ŵyl hynaf â’r fwyaf yn y Wladfa.  Cynhelir yr Eisteddfod yn Trelew, ac yn wir mae hi’n gydradd a’r Eisteddfod Genedlaethol yma yng Nghymru.  Fe gynhelir yr Eisteddfod hon yn ddwyieithog (Cymraeg/Sbaeneg) er 1965, gyda’r holl gystadlaethau yn cael eu cynnal yn y ddwy iaith.  Os am ddôs helaeth o’r iaith Gymraeg, dyma yr ŵyl i chi!

Yn ogystal a gweithgareddau dros 4 diwrnod yr Eisteddfod, cewch gyfleon i ymweld a lleoliadau arwyddocaol yn hanes y Cymry yng Ngwladfa Patagonia, cewch gyfle i amsugno pob agwedd o’r dalaith hon trwy ymweld a ffermydd, lleoliadau hanesyddol â throchi yn y diwylliant, dan gyfarwyddyd ein tywyswyr profiadol iawn.

Fel gyda pob un o’n teithiau grŵp, byddwn yn croesi’r Paith (400 + milltir) yn y modd traddodiadol, o gyfeiriad y dwyrain tuag at y gorllewin, rhwng Gaiman ar yr arfordir ac Esquel yn nghysgod yr Andes, yn dilyn llwybr y Cymry anturus 1af hynny.  Dyma un o uchafbwyntiau ein taith – 3 diwrnod o olygfeydd anhygoel a diwylliant Cymraeg cyfoethog, unigryw.

TEITHLEN

Diwrnod 1 Hediad tros nos Llundainn i Buenos Aires.
 
Diwrnod 2 Trosglwyddiad i westy 4 seren yngannol y ddinas; sioe Tango nos â swper.
 

Diwrnod 3 Bore taith o’r ddinas; cinio yn ardal foethus Puerto Madero.

Diwrnod 4 Hediad foreuol i Trelew; ymweliad a Ysgol yr Hendre a Capel Moriah; cinio yn Shopping Portal; a throsglwyddo i Gaiman a’r ffordd gefn; taith a’r droed o gwmpas Gaiman; a swper yn Gwalia Lân.

Diwrnod 5 Seremoni gorsedd yr Eisteddfod wedi ei ddilyn gyda tê yng Nghapel Bethel; amser rhydd am gyfnod, yna asado ac ymweliad a fferm visit gyda ffermwr sy’n ddwyieithog Cym/Saes.

Diwrnod 6 Amser rhydd yna yn hwyr y prynhawn mynd am yr Eisteddfod. Ymweld a lleoedd o ddiddordeb yn Gaiman a Trelew. Pecyn bwyd.

Diwrnod 7 Taith Ddyffryn Gaiman, yn cynnwys capeli San David a Glan Alaw; cinio yn La Antigua Queseria, Dolavon; nôl i’r Eisteddfod wedi cinio.
 
Diwrnod 8 Cymanfa Ganu yng Nghapel Bethel, Gaiman, gyda asado i ddilyn gyda thrigolion y gymuned Gymraeg; p’nawn awn am Borth Madryn. 
 
Diwrnod 9 Taith i Benrhyn Valdés gan obeithio gweld morfilod y ‘Southern Right’, morloi mawr a’r pengwiniaid.
 

Diwrnod 10 O Madryn i Rawson ar hyd yr hen ffordd; trosglwyddo i Los Altares gyda chinio ar y ffordd yn Dolavon gyda’r bobl leol; croesi rhan 1af y Paith gan al war y ffordd mewn lleoliadau o ddiddordeb Cymreig.

Diwrnod 11 Croesi ail ran y Paith gan ddilyn rhan uchaf afon Camwy dre indiaidd Mapuche, Gualjaina; gan fwynhau picnic wrth yr afon ar ein ffordd.

Diwrnod 12 Trosglwyddiad i Esquel; diwrnod rhydd
 
Diwrnod 13 Diwrnod ym mharc cenedlaethol Los Alerces; cinio picnic. Cewch ddewis croesi’r llyn neu gerdded mynydd; Tê prynhawn yn Trevelin am 18.00.
 
Diwrnod 14 Gwylio’r eryrod a’r condor cynhenid mewn dyffryn diarffordd ger Esquel; dychwelyd ar yr hen ffordd i Trevelin; taith o Trevelin.
 
Diwrnod 15 Bore rhydd yn Esquel; trosglwyddiad wedi cinio i faes awyr mewnol Esquel i hedfan I Buenos Aires.
 

Diwrnod 16 Hedfan dros nos o Buenos Aires i London. Cyrraedd Llundain diwrnod 17.

Nodyn:- Enghreifftiau yw'r teithlenni hyn, gall ein teithlenni terfynol amrywio

 

Estyniadau

Gall estyniad i un o'n teithiau i'r Wladfa fod mor syml ‚ noswaith neu ddwy yn Rio de Janeiro ar y ffordd arfer hyd at daith o amgylch De America i gyd. Cysylltwch ‚ ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016