Blas ar Ryfeddodau De America – mis Hydref

Cyfle arbennig i gyfuno amryw brofiadau anhygoel wrth i chi gael blas ar ambell ryfeddod yn Ne America ar y daith hon! Byddwch yn ymweld â bwrlwm dinasoedd lliwgar Buenos Aires a Rio de Janeiro; arafu ychydig wrth fwynhau pob eiliad o’ch amser yn Y Wladfa, gan ymweld â’r Eisteddfod, sydd yn hollol unigryw – dychmygwch, Eisteddfod ddwyieithog yn yr Ariannin sy’n cychwyn gyda seremoni’r Orsedd ac yn cloi gyda chymanfa ganu; yna ymweliad â’r Cataratas de Iguazú, sef y system rhaeadrau mwyaf yn y byd, ym Mharc Cenedlaethol Iguazu, sydd wedi ei ddynodi yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO.

Man cychwyn y daith arbennig hon fydd Buenos Aires, lle cewch adnabyddiaeth go dda o fannau o ddiddordeb hanesyddol a chyfoes, ynghyd ag ymweliad diwrnod i’r Tigre Delta, yn Nhalaith Buenos Aires. Ar y ffordd i dref Esquel fe fydd yna ymweliad â Bariloche, tref brydferth â naws y Swistir, sydd ar lannau deheuol Llyn Nahuel Huapi. Y mae’r naws hudolus yn parhau wrth gyrraedd a threulio amser yn Esquel, gydag uchafbwynt taith diwrnod cyfan i Barc Cenedlaethol Los Alerces, a ddynodwyd yn Safle Treftadaeth y Byd yn 2017.

Canolbwynt y cyfnod yn y Dyffryn yw Eisteddfod y Wladfa wrth gwrs, a dyma’r unig lle yn y byd, ac eithrio Cymru, lle y cynhelir Eisteddfod Fawr yn flynyddol, a hynny lle mae’r Gymraeg yn ganolbwynt. Ail-sefydlwyd yr Orsedd yn 2001, ac yn unol â rheolau’r Orsedd yn Nghymru, Cymraeg yn unig a ddefnyddir gydol y Seremoni ac o fewn Cerrig yr Orsedd. Morio canu pedwar llais mewn cymanfa ganu fydd yn cloi’r Eisteddfod yn swyddogol ac yna’r asado traddodiadol er mwyn ffarwelio â ffrindiau! Mae yna ddigon o ddanteithion eraill i dynnu dwr i’r dannedd hefyd yn ystod eich cyfnod ym Mhatagonia!

Ffarwelio â Chymry’r Wladfa a hedfan i hinsawdd trofannol Iguazu, a leolir ar y tair ffin – Yr Ariannin, Brazil a Paraguay – sydd nesaf ar y deithlen hon. Rhyfeddod yn wir yw cael y profiad o ymweld â’r rhaeadrau yma o ddwy wlad a dau Barc Cenedlaethol. Cewch y cyfle i gerdded ar hyd y llwybr cerdded i Geg y Diafol – Garganta del Diablo – a chael trochfa wrth wneud siwr! – golygfeydd godidog i bob cyfeiriad.

Cloi y daith hon gydag ymweliad â dinas anhygoel arall – dinas y Carnaval – Rio De Janeiro, neu yn syml iawn – Rio! Dyma ddinas arall sydd wedi derbyn Statws Treftadaeth y Byd, a hynny yn 2012 am ei Thirlun Diwylliannol. Mae’r atyniadau yn adnabyddus yn fyd-eang – Y Sugar Loaf, Cerflun Crist a leolir ar ben mynydd y Corcovado, ac a enwyd yn un o Saith Rhyfeddod Newydd y Byd, traeth Copacabana, mae’r rhestr yn faith! Byddwch yn ymweld â phob un!!

Cytunwch mae’n siwr fod y daith hon yn cynnig blas arbennig ar rai o ryfeddoddau De America – gwnewch yn siwr eich bod yn archebu eich lle gyda ni!

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016