Taith y Pasg

Man cychwyn ein taith Pasg ni yw Dyffryn Camwy, a dyma lle y byddwn yn treulio hanner cyntaf ein hymweliad â’r Wladfa. Fe ymsefydlodd y Cymry cyntaf yn y Dyffryn ar lannau’r Afon Camwy nôl yn 1865, yn dilyn taith anghredadwy o ddau fis ar y môr.

Cawn ein cludo o faes awyr Trelew i ddechrau ar ein siwrnai ym mhentref bach y Gaiman. Mae yna lu o brofiadau yn disgwyl amdanom yno a rhywbeth at ddant pawb! Cawn ymweld â gwarchodfa pengwiniaid Punta Tombo; teithio o gwmpas rhai o adeiladau cynnar y Dyffryn fel y capeli, a chwaraeodd rhan mor allweddol wrth sefydlu’r Wladfa, yr amgueddfeydd ac ambell fferm. Uchafbwynt sicr bydd ymweld â Phorth Madryn, lle glaniodd y Mimosa. Cewch weld yr ogofau, cofeb y Gymraes a’r Indio ac amgueddfa hanesyddol Punta Cuevas. Awn i ymweld â chriw o blantos bach y Dyffryn, sy’n derbyn eu haddysg yn ddwyieithog ac yn ymfalchïo yn hynny. Beth am brofi asado, tot o fate, danteithion Ty Te a hynny yng nghwmni rhai o Gymry’r Dyffryn a disgynyddion criw y Mimosa? Cewch y cyfle wrth gwrs i sgwrsio yn y Gymraeg a chewch eich syfrdannu o’r cychwyn gan safon yr iaith – a chofiwch mae rhai o’r Cymry draw erioed wedi bod yn yr HenWlad!

Croesi’r paith a wnawn wedi ffarwelio â ffrindiau’r Dyffryn, ar ein ffordd i’r Andes. Byddwch yn rhyfeddu ar y golygfeydd trawiadol ac yn synnu wrth feddwl am y siwrnai a wnaeth 100 o Wladfawyr nôl yn 1894. Tirlun tra wahanol sydd yma wrth gwrs, y trefi wedi eu hamgylchynu gan fynyddoedd godidog yr Andes. Yr un fydd y croeso cynnes a chawn gyfle i ymweld â Pharc Cenedlaethol Los Alerces ag adeiladau hynafol a chyfoes tref Esquel a phentref Trevelin. Un uchafbwynt a fydd yn siwr o aros yn y cof ydy’r asado blasus a ddarperir ar ein cyfer ar fferm Charlie a Margarita Green!

Ein nod ni yw rhoi profiad cyflawn i chi o fywyd heddiw yn y Wladfa. Mae’n fraint cael ymweld â’r lle anhygoel hwn ym mhendraw’r byd, lle mae yna griw bach gweithgar a brwdfrydig iawn o bobl yn dal ati i arddel traddodiadau, iaith a diwylliant eu cyn-deidiau, ac er eu bod yn byw ymhell o Gymru, mae’r wlad yn agos iawn yn eu calonnau!

 

29 Mawrth – 10 Ebrill 2018

£3,699 y person

Estyniadau i’ch taith

Gall estyniad i’ch taith i’r Wladfa olygu noson neu ddwy yn Rio de Janeiro ar eich ffordd adre neu daith o amgylch America Ladin cyfan.  Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

Atol-logo.png

Archebwch gyda Hyder

Mae Teithiau Tango yn gwmni wedi ei fondio gyda trwydded ATOL (Rhif y Drwydded: 10002). Sicrhewch, os ydych yn archebu taith i Batagonia neu unrhyw le arall yn y byd y mae eich cwmni gwyliau yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol angenrheidiol. Dylech bob amser ofyn ynghylch trwyddedau ac yswiriant os ydych yn ansicr. Mae hefyd yn ddoeth i dalu eich cwmni gwyliau yn y wlad yr ydych yn byw. Os prynu o dramor rydym yn argymell defnyddio cerdyn credyd i dalu am eich taith oherwydd y diogelwch ychwanegol y mae'n ei roi i chi. Gwiriwch ein trwydded ATOL drwy glicio yma

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016