Image Not Found.

Teithiau Batagonia Gymreig

Teithiau > Teithiau Batagonia Gymreig
Patagonia Celtica
Patagonia Celtica
Yn 2013, daeth grwp o Batagonia i Gymru i gymryd rhan yn yr orymdaith Dydd Gwyl Dewi flynyddol yng Nghaerdydd. O 2014 ymlaen fe fyddant yn aros ym Mhatagonia i ymuno yn y dathliadau syín rhan o ddigwyddiad Celtaidd newydd a phwysig yn yr Andes.Darllen Mwy
Eisteddfod Trevelin
Eisteddfod Trevelin
Hydref yn cyrraedd yn araf ar draws Batagonia. Yn yr Andes, mae gennym awyr las disglair a boreau rhewllyd, gyda'r lliwiau'r hydref coedwigoedd mynydd hudolus bawb sy'n ddigon ffodus i weld nhw.Darllen Mwy
Eisteddfod y Wladfa
Eisteddfod y Wladfa
Mae’r mynyddoedd yn dal wedi’u gorchuddio ag eira ac mae’r dŵr sydd wedi toddi o’r rhewlifoedd ynghyd â glawogydd y gwanwyn wedi peintio’r tirwedd yn wyrdd llachar. Yr amser hwn o’r flwyddyn mae gŵyl Gymraeg bwysig yn cael ei chynnal hefyd ac mae’n bosib y gwelwch forfilod ‘Southern Right’, morloi eliffant a phengwiniaid ar arfordir yr Iwerydd.Darllen Mwy
Penblwydd Trevelin
Penblwydd Trevelin
Yr adeg hon o’r flwyddyn yn ceir gŵyl Gymraeg bwysig ac mae yna nifer sylweddol o forfilod, eliffantod y môr a phengwiniaid ar arfordir yr Iwerydd. Mae Penblwydd Trevelin yn un o’r wythnosau mwyaf Cymreig yng nghalendr Patagonia, yn un o’r llefydd prydferthaf yn Ne’r Amerig.Darllen Mwy
Y Pasg 2018 yn Y Wladfa
Y Pasg 2018 yn Y Wladfa
Beth am gael eich ysbrydoli yn llwyr trwy ymuno a ni ar ein taith arbennig – ‘Y Pasg 2018 yn Patagonia’, cewch drochi eich hun yn llwyr yn cymdeithasu a’r gymuned Gymraeg a gwirioni ar y golgygfeydd anhygoel.Darllen Mwy
Gŵyl y Glaniad
Gŵyl y Glaniad
Mae'r daith yn cymryd yn yr holl drama Patagonia, yn ogystal â llond llaw iach o ddiwylliant a chyfarfodydd Cymreig gyda'n pobl leol Cymraeg eu hiaith.Darllen Mwy

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016