Teithiau Batagonia Gymreig

Teithiau > Teithiau i'r Wladfa
Pen-blwydd Trevelin
Pen-blwydd Trevelin
Tachwedd 2017. Ac yn cymryd enwau nawr am ein taith yn 2018Darllen Mwy
Gŵyl y Glaniad
Gŵyl y Glaniad
Ein taith nesaf: Gorffennaf / Awst 2018Darllen Mwy
Eisteddfod y Wladfa
Eisteddfod y Wladfa
Hydref / Tachwedd 2017. Ac yn cymryd enwau nawr am ein taith yn 2018Darllen Mwy
Blas ar Ryfeddodau De America – mis Hydref
Cyfle arbennig i gyfuno amryw brofiadau anhygoel wrth i chi gael blas ar ambell ryfeddod yn Ne America ar y daith hon! Byddwch yn ymweld â bwrlwm dinasoedd lliwgar Buenos Aires a Rio de Janeiro; arafu ychydig wrth fwynhau pob eiliad o’ch amser yn Y Wladfa, gan ymweld â’r Eisteddfod, sydd yn hollol unigrywDarllen Mwy

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016