Estyniadau 

Teithiau > Estyniadau ar draws America Ladin

Beth am drefnu estyniad i'ch taith i weld un neu fwy o gyrchfannau arbennig sy gan America Ladin i'w gynnig? Cysylltwch â ni am gyngor neu syniadau ar hyn.

I weld holl gyrchfannau America Ladin rydym yn eu cynnig, ewch i'n chwaer gwmni 'Tango Tours'. Cliciwch yma i ymweld â'n gwefan.

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016