Taith Rygbi Cymru i'r Ariannin

Profiad hollol unigryw fydd clywed ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn cael ei chanu yn y Gymraeg gan Archentwr, a hynny yn y Wladfa, wrth i Gymru herio’r Ariannin yr Haf yma! Un o’r nifer o ryfeddodau a brofwch ar y daith hon!

Do, fe laniodd y Cymry ar draeth Porth Madryn yn 1865! Golygfa tra wahanol fydd hi fis Mehefin eleni – y Crysau Cochion yn herio’r Pumas ar eu tomen eu hunain. Fe fydd yna sawl Archentwr balch yn morio canu gyda’r Cymry heb os!

Canolbwynt y daith hon fydd dwy gêm Cymru yn erbyn yr Ariannin, ond fe fyddwn ni hefyd yn rhoi blas i chi ar fywyd yn y Wladfa ddoe a heddiw, yn ogystal â bwrlwm y brif ddinas liwgar, Buenos Aires!

Glanio a threulio amser ym mhrif ddinas Buenos Aires a chael blas ar arlwy amrywiol y ddinas hon, cyn cychwyn am Ddyffryn Camwy i wylio’r prawf cyntaf. Aros yno y byddwn i gwrdd â Chymry’r ardal, i brofi eu diwylliant ac i gael braslun o’u hanes – oedfa mewn capel Cymreig a morio canu yn Y Mochyn Du – pwy a wyr!!

Dilyn llwybr y Cymry cyntaf o Borth Madryn ar hyd yr Afon Camwy i Drelew, y Gaiman a’r Dyffryn Uchaf. Cymdeithasu yn y Gymraeg dros dot o fate ac asado swmpus! Amrywiol weithgareddau at ddant pawb! Fe fydd hon yn daith fythgofiadwy!

Dalier sylw: lleoliadau’r gemau i’w cadarnhau. Fe all y deithlen hon newid.

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016