Tethiau

Teithiau Batagonia Gymreig
Teithiau Batagonia Gymreig
Gall Teithiau Tango eich helpu i drefnu taith fythgofiadwy i’r Wladfa. Rydym yn cydweithio â chymunedau lleol a thywyswyr gwybodus sydd yn adnabod yr ardal hardd a diddorol hon fel cefn eu llaw felly rydych mewn dwylo diogel! Cliciwch yma i ddysgu mwy am ein teithiau.Darllen Mwy
Teithiau America Ladin
Teithiau America Ladin
Rydym yn ymdrechu i greu’r teithiau gorau posibl i America Ladin! Gallwn drefnu teithiau grŵp neu deithiau i unigolion a’r nod yw cyrraedd gofynion pob teithiwr. Boed hynny’n bartïo ar draethau Copacabana yn Rio, archwilio’r fflatiau halen disglair ym Molifia, nofio gyda chrwbanod môr enfawr ar Ynysoedd Galapagos neu ddringo i Machu Picchu, gallwn fod yn help llaw i chi bob cam o’r ffordd!Darllen Mwy

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016