TEITHIAU TEILWREDIG

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Y dyddiau yma, mae rhan fwyaf o deithwyr yn hoffi gwneud yn fawr o'u amser bant - ac maent hefyd yn edrych am gyrchfannoedd a teithlenni i ffitio eu dyheadau a awydd yn berffaith.

Beth bynnag yw eich anghenion, dewisiadau llety neu gyllid gallwn deilwra taith i chi yn bersonol.

Yr ydym yn arbenigwyr mewn trefnu teithiau i unigolion a grwpiau mawr (e.e. corau, ieuenctid/ysgolion, timau rygbi, peldroed a hoci) yn ogystal ‚ grwpiau gyda diddordebau arbennig (cerdded, ffotograffiaeth, pysgota, sgîo ayyb).

Cysylltwch‚ ni nawr gyda'ch anghenion trwy ffonio 01970 631737 neu trwy e-bost ar post@teithiautango.co.uk.

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016