Pam dewis Teithiau Tango?

Wrth ddethol cwmni i drefnu eich gwyliau, mae’n bwysig eich bod yn dewis rhywyn rydych yn ymddiried ynddynt.  Nôd Teithiau Tango yw i fynd gam ymhellach, gan eich trochi yn llwyr yn hanes a diwylliant y wlad yn ogystal â sicrhau'r gofal cwsmer gorau o gamau cyntaf y broses archebu i’r eiliad y byddwch yn glanio yn ôl yn y DU!  Mae enw da'r cwmni yn ddiamheuol gydag adborth ein cwsmeriaid bob amser yn rhagorol.

Gwybodaeth Lleol

Dyma eich taith cyntaf i'r Ariannin? Peidiwch ‚ phoeni rydych chi mewn dwylo diogel gyda chwmni sydd yn adnabod y wlad o'r tu fewn. Mae rhai o aelodau ein tîm ni yn ddigon lwcus i fyw ym Mhatagonia ac yn deall y gymdeithas a'i harferion ac sydd yn meddu ar wybodaeth a phrofiad o holl agweddau twristiaeth.

Patagonia Unigryw

Neu ydych chi'n deithiwr profiadol sydd yn edrych ar y wefan yma oherwydd eich bod wedi blino ar yr hyn sydd gan gwmnîau mwy traddodiadol i'w gynnig? Gyda'n help ni cewch chi brofi'r diddorol, yr hanesyddol, yr hyfryd, y cyffro sydd yn rhan annatod o Batagonia.

Croeso

Dewch gyda ni i brofi'r byd Cymraeg a Chymreig sydd yn bodoli ar ochr arall i Fôr yr Iwerydd. Byddwch yn derbyn lletygarwch hollol unigryw y rhanbarth cyffrous hwn gyda chyfleoedd mil i ddarganfod bywyd gwyllt a harddwch naturiol anghredadwy yr Andes yn ogystal ‚ bywyd môr rhyfeddol arfordir yr Iwerydd. Wrth ymlacio byddwch yn cael y cyfle i fwynhau gwinoedd ymysg y goreuon yn y byd a bwyd swmpus sydd yn syfrdanu o ran ei ansawdd. Gadewch i ni eich cyflwyno i bobl sydd yn cynnal mor ddiwyd traddodiadau eu cyndeidiau.

Hyblygrwydd

Ydych chi'n deall erbyn hyn ein bod ni yn hollol argyhoeddiedig y byddwch chi yn cael amser bendigedig, heb ei ail gyda ni yn yr Ariannin? Pam felly? Achos rydyn ni wedi bod yna ac rydyn ni eisiau rhannu'r profiad gyda chi! Beth bynnag eich anghenion rydyn ni yma yn barod i wrando ac i ddarparu ar eich cyfar chi boed yn grwp mawr neu fach, teithwyr unigol, corau, timau rygbi..cysylltwch â ni i weld sut gallen ni eich helpu chi i drefnu beth gallai fod yn daith mwyaf rhyfeddol eich bywyd!

- Ac wrthgwrs os ydych am daith i rywle arall yn yr Ariannin, wel, allwn wneud hyn hefyd! Am fwy o wybodaeth ar ein teithiau estynedig a fedrwch mynegu i ben eich taith, neu ar y ddolen i'r chwith o'r dudalen yma os ydych am weld gweddill y wlad yn unig.

Peidiwch ag oedi; dewch gyda ni i wireddu breuddwyd.

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016