Y Wladfa Heddiw

Os ydych chi'n disgwyl cerdded i mewn i unrhyw siop yn y Wladfa a siarad Cymraeg byddwch chi'n cael eich siomi gan bod yr iaith wedi cilio o fod yn brif iaith masnach ers degawdau ond mae'r cysylltiadau rhwng y fam wlad Cymru a Phatagonia yn gryfach nag y buon nhw am flynyddoedd. Yn 1965 dathlwyd canmlwyddiant glaniad y Mimosa ac ailgynheuwyd fflam cyfeillgarwch rhwng y ddwy genedl. Ym 1997 sefydlwyd cynllun Dysgu Cymraeg yn y Wladfa dan nawdd y Cynulliad yng Ngyhmru i anfon tri thiwtor o Gymru bob blwyddyn i arwain y timau lleol sydd wrth yn dysgu'r iaith Gymraeg yn y gwahanol ardaloedd. Yn sicr nid yr hen bobl sydd yn siarad Cymraeg ar yr aelwyd yn unig ond hefyd criw newydd o bobl frwdfrydig ac ifanc sydd yn ailgydio yn nhraddodiadau eu cyndeidiau felly peidiwch ‚ chael sioc os ydych chi'n gweld gaucho neu tywysydd twristiaid yn siarad Cymraeg!

Mae niferoedd o enghreifftiau o dreftadaeth y Cymry ym Mhatagonia heddiw o enwau'r llefydd (Trelew, Dolavon, Trevelin) i'r tai tê sydd yn paratoi tê traddodiadol nas welwyd yng Nghymru ers talwm i'r Eisteddfodau. Hefyd mae prif wyliau'r Cymry yn cael eu dathlu fel Gŵyl Dewi, Gŵyl y Glaniad sydd yn cofio y diwrnod pan glaniodd y Cymry cyntaf i sefydlu'r trefi. Mae corau Cymraeg yn y Dyffryn ac yn yr Andes a grwpiau dawnsio gwerin mor bell i'r de a Comoro Rivadavia. Mae gweithgareddau cymdeithasol wedi datblgyu ar eu newydd o dan arweiniad gweithwyr egnîol sydd yn cael eu hanfon dan nawdd Menter Iaith er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r iaith Gymraeg y tu allan i 'r dosbarth. Maen nhw'n rhedeg clybiau plant, clybiau cyfrifiaduron, grwpiau siarad, dathliadau, swperi, cwis...unrhywbeth sydd yn rhoi'r cyfle i'r gymuned Gymraeg dod at ei gilydd!

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016