Y Mimosa

Ar Fai 28, 1865 gadwodd y llong Y Mimosa  o borthladd Lerpwl gyda thua 153 o deithwyr ac 18 o griw ar ei bwrdd; does neb yn siwr faint oedd y fintai gan nad oes dim un rhestr gyflawn o'r holl enwau.  Roeddent wedi gobeithio gadael ym mis Ebrill ar long llawer mwy addas ar gyfer teithwyr, yr Halton Castle, ond am ryw rheswm nid oedd y llong yna ar gael ac felly aethpwyd ati i drawsnewid y cliper de, y Mimosa, a oedd yn barod wedi gweld 12 mlynedd ar y moroedd yn cludo te o Tseina i borthladdoedd Prydain, ar eu cyfer.  

Roedd trawsdoriad o'r boblogaeth ar fwrdd y llong:  mamau a'u plant, pregethwyr (wrth gwrs), glowyr, chwarelwyr, crydd, athro a doctor ñ rhywbeth angenrheidiol ar daith mor hir gyda chymaint o bobl yn byw ac yn bod mor agos i'w gilydd ond ychydig o ffermwyr oedd yn y fintai.  Bu farw pump o blant ar y daith ond ganwyd dau fabi. Ar ôl taith lluddedig o ddeufis, ar fore Gorffennaf 28, 1865 glaniodd y fintai gyntaf ym Mae Newydd (ger Porth Madryn heddiw) ac roedd Edwin Roberts a Lewis Jones yna i'w croesawu nhw i'r wlad newydd.  I bobl oedd efallai ddim wedi bod allan o'u pentrefi cyn y siwrnai faith roedd yr olygfa a'u croesawodd yn un anhygoel.

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016