Hanes

Gadael Cymru

Mae Cymru yn wlad mor brydferth felly pam deithiodd miloedd o longau o borthladdoedd fel Lerpwl yn llawn dop o allfudwyr llawn gobaith oedd yn gadael gyda'r un pwrpas sef dechrau bywyd gwell tramor?

Darllen Mwy

Y Mimosa

Ar Fai 28, 1865 gadwodd y llong Y Mimosa o borthladd Lerpwl gyda thua 153 o deithwyr ac 18 o griw ar ei bwrdd; does neb yn siwr faint oedd y fintai gan nad oes dim un rhestr gyflawn o'r holl enwau.

Darllen Mwy

Y Dyddiau Cynnar

Traeth hir, tywod yn ymestyn mor bell ag y gall rhywun weld, y gwynt yn chwythu yn ddibaid o gyfeiriad y môr, glas yr awyr a dim arwydd yn y byd bod rhywun wedi bod yna o'r blaen.

Darllen Mwy

Tua'r Andes

Roedd y tir ffrwythlon yn y Dyffryn i gyd yn cael ei ffermio ac roedd rhai o'r dynion ifanc wedi clywed straeon am gyfoeth oedd yn y d?r – aur.

Darllen Mwy

Y Wladfa Heddiw

Os ydych chi'n disgwyl cerdded i mewn i unrhyw siop yn y Wladfa a siarad Cymraeg byddwch chi'n cael eich siomi gan bod yr iaith wedi cilio o fod yn brif iaith masnach ers degawdau ond mae'r cysylltiadau rhwng y fam wlad Cymru a Phatagonia yn gryfach nag y buon nhw am flynyddoedd.

Darllen Mwy

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016