Blog

Croeso i’n Blog. Cofiwch gadw llygad am y newyddion diweddaraf, gweithgareddau, ac erthyglau gan Tethiau Tango.

Gŵyl y Glaniad 2015

Mwynhewch y darn gwych yma y gwnaethom ei dderbyn gan gwsmeriaid hapus am eu taith unwaith mewn bywyd draw i’r Wladfa Gymreig! Teithiodd Mr a Mrs Davies gyda ni fel rhan o Daith Grŵp Gŵyl y Glaniad yn 2015, darllenwch mwy i ddarganfod popeth am eu taith a beth wnaethon nhw yn ystod eu hamser i ffwrdd! 

Darllen Mwy

Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Cysylltwch yma!

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016