Group photo PatagoniaIguazucwm-hyfryd-homepage.jpggroup-welsh-patagonia-homepage.jpg
 

Teithiau Grŵp

Patagonia Celtica

Chwefror/Mawrth
Profwch un o’n teithiau mwyaf poblogaidd Teithiau Tango, sy’n cynnwys gŵyl Patagonia Celtica.

Mwy o Wybodaeth

Eisteddfod Trevelin

Ebrill/Mai
Ymweliad ag un o leoliadau pwysicaf i’r Gymraeg gan archwylio hanes cyfoethog y Cymry yn Patagonia

Mwy o Wybodaeth

Gŵyl y Glaniad

Gorffennaf/Awst
Trochwch eich hun yn nhirwedd dramatig y rhan hon o Batagonia gan fwynhau’r diwylliant.

Mwy o Wybodaeth

Eisteddfod Y Wladfa

Hydref/Tachwedd
Profwch y digwyddiad Cymraeg hynaf â’r mwyaf yn y Wladfa. Ma hi wir yn brofiad fythgofiadwy!

Mwy o Wybodaeth

Pen Blwydd Trevelin

Tachwedd/Rhagfyr
Dyma’r daith i’r rhai sydd am gyfuno eu cariad o’r iath Gymraeg, golygfeydd â bywyd gwyllt

Mwy of Wybodaeth

Pam Teithiau Tango

Dyma eich tro cyntaf i America Ladin? Peidiwch poeni! Gall Teithiau Tango cymryd y holl strach o drefnu eich gwyliau.

Mwy o Wybodaeth

Dewch i weld y Wladfa gyda Teithiau Tango

ArgvWales.jpg

Atol-logo.png

Archebwch gyda Hyder

Mae Teithiau Tango yn gwmni wedi ei fondio gyda trwydded ATOL (Rhif y Drwydded: 10002). Sicrhewch, os ydych yn archebu taith i Batagonia neu unrhyw le arall yn y byd y mae eich cwmni gwyliau yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol angenrheidiol. Dylech bob amser ofyn ynghylch trwyddedau ac yswiriant os ydych yn ansicr. Mae hefyd yn ddoeth i dalu eich cwmni gwyliau yn y wlad yr ydych yn byw. Os prynu o dramor rydym yn argymell defnyddio cerdyn credyd i dalu am eich taith oherwydd y diogelwch ychwanegol y mae'n ei roi i chi. Gwiriwch ein trwydded ATOL drwy glicio yma


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016