Group photo PatagoniaIguazucwm-hyfryd-homepage.jpggroup-welsh-patagonia-homepage.jpg
 

Teithiau

Patagonia Celtica

Chwefror/Mawrth
Profwch un o’n teithiau mwyaf poblogaidd Teithiau Tango, sy’n cynnwys gŵyl Patagonia Celtica.

Mwy o Wybodaeth

Eisteddfod Trevelin

Ebrill/Mai
Ymweliad ag un o leoliadau pwysicaf i’r Gymraeg gan archwylio hanes cyfoethog y Cymry yn Patagonia

Mwy o Wybodaeth

Gŵyl y Glaniad

Gorffennaf/Awst
Trochwch eich hun yn nhirwedd dramatig y rhan hon o Batagonia gan fwynhau’r diwylliant.

Mwy o Wybodaeth

Eisteddfod Y Wladfa

Hydref/Tachwedd
Profwch y digwyddiad Cymraeg hynaf â’r mwyaf yn y Wladfa. Ma hi wir yn brofiad fythgofiadwy!

Mwy o Wybodaeth

Pen Blwydd Trevelin

Tachwedd/Rhagfyr
Dyma’r daith i’r rhai sydd am gyfuno eu cariad o’r iath Gymraeg, golygfeydd â bywyd gwyllt

Mwy of Wybodaeth

Pam Teithiau Tango

Dyma eich tro cyntaf i America Ladin? Peidiwch poeni! Gall Teithiau Tango cymryd y holl strach o drefnu eich gwyliau.

Mwy o Wybodaeth

Y Wladfa a thu hwnt

Mae ein teithiau arbenigol, unigryw i’r Wladfa Gymreig ac yn wir America Ladin wedi eu llunio yn dilyn blynyddoedd o arbenigedd, yn sicrhau eich bod chi yn cael y profiad mwyaf gwefreiddiol yn y rhan hardd yma o’r byd.

Yma cewch gyfle i ddysgu am hanes diddorol y Wladfa, gan ymweld â’r union leoliadau lle glaniodd y Cymry ar y Mimosa yn 1865, a chyda tywyswyr Cymraeg eu hiaith â’r bobl leol, cewch weld sut ddaeth yr ardal hon, sy’n gynhenid yn Sbaeneg ei hiaith, i siarad ‘iaith y nefoedd’ yn ogystal!  Mae ein teithiau yn hynod boblogaidd ac mae gennym fyrdd o adborth ardderchog yn cofnodi’r amser anhygoel mae ein cwsmeriaid wedi ei gael, ond os dymunwch deithio yn unigol, fel cwpwl neu fel teulu mae modd trefnu taith o’r fath yn hwylus.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod bellach yn trefnu teithiau i America Ladin cyfan!  Felly os am estyniad i’ch taith i rywle fel dinas fywiog Rio de Janeiro, rhaeadrau anhygoel yr Iguazú, tirwedd eithafol Chile, gwastadoedd halen anghredadwy Bolivia neu goedwigoedd glaw ffrwythlon Costa Rica, gadewch i ni wybod!

Dewch i gyswllt a ni gyda’ch anghenion penodol trwy ffonio 01970 631737 neu trwy ebost ar post@teithiautango.co.uk 

 


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016